SSL

Login
Termeni si conditii
© Crisoft Design 2005 - 2024
Site realizat de Brand Web Design

+ CONTABILITATE

Lege 82/1991 Legea contabilitatii republicata 2008

Lege 31/1990 privind societatile comerciale republicata

Lege 227/2015 privind Codul Fiscal

OUG Nr. 82 din 8 septembrie 2010 pentru modificarea art. 7 alin. (1) pct. 2 subpct. 2.1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum și pentru modificarea art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2010 pentru modific

OUG 58 din 26 iunie 2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale

OUG Nr. 59 din 30 iunie 2010 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

OUG Nr. 87 din 29 septembrie 2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

OUG Nr. 87 din 29 septembrie 2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

OMFP 3055/2009 din 29 octombrie 2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene

ORDINUL nr. 2869/2010 din 23 Decembrie 2010 pentru modificarea si completarea unor reglementari contabile

ORDONANTA Nr. 92 din 24 decembrie 2003 privind Codul de procedură fiscală

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ Nr. 39 din 21 aprilie 2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (DOBANZI SI PENALITATI DE INTARZIERE)

DIRECTIVA 2010/88/UE din 7 decembrie 2010 de modificare a Directivei 2006/112/CE, in ceea ce priveste durata obligatiei de respectare a cotei-standard minime

DECIZIA 2010/C/326/07 – Forumul european multipartit privind facturarea electronica (e-facturarea)

CASE DE MARCAT

OUG 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

OUG 91/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

OUG 57/2015

+ CONTABILIATE BUGETARA

ORDINUL nr. 2870/2010 din 23 decembrie 2010 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice

ORDINUL nr. 2861/2009 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii

LEGE Nr. 287 din 28 decembrie 2010 Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011

+ SALARIZARE

Lege 227/2015 privind CODUL FISCAL

Lege 53/2003 CODUL MUNCII

LEGE Nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Lege 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă

Lege 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

D112 - ORDIN Nr. 1045/2084/793 din 31 iulie 2012 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a "Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoa

D205 - ORDIN Nr. 1913 din 6 decembrie 2012

OG nr. 148 din 3 noiembrie 2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului

ZILIERI - LEGE Nr. 52 din 15 aprilie 2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri

LEGE nr.276 din 24 decembrie 2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

+ MIJLOACE FIXE

Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale

Legea 149 din 26 iulie 2000 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 5/2000 pentru completarea Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale

OUG 81_2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice

Legea 493 din 18 noiembrie 2003 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice

Ordin 3471_2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice

HG 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe

HG 1496/2008 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe

Ordin 1718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului - CLASIFICATIE BUNURI DOMENIUL PUBLIC

+ DREPTURI DE AUTOR

LEGE Nr. 8 din 14 martie 1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe

+ INFORMATII GENERALE

LEGEA nr. 455/2001 din 18 iulie 2001 privind semnatura electronica

Positive SSL